Cancellation conditions

We raden u te allertijden aan een goede reisverzekering af te sluiten.


Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de boeker of zijn plaatsvervanger dit Schriftelijk of telefonisch doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden.
Naast de verschuldigde reserverings- en andere kosten wordt het volgende gehanteerd:
• Bij annulering tot de 90ste dag voor aankomst: 15% van de huurprijs;
• Bij annulering vanaf de 90ste dag tot de 60ste dag voor aankomst: 50% van de huurprijs;
• Bij annulering vanaf de 60ste dag tot 31ste dag voor aankomst: 75% van de huurprijs;
• Bij annulering vanaf de 31ste dag tot 1dag voor Aankomst: 90% van de huurprijs;
• Bij annulering op de dag van aankomst of later: 100% van de huurprijs.


Annulering door La ferme aux biches:


In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B La ferme aux biches gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden:
A .Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswegen, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden,
B. Overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B La ferme aux biches kan worden gevergd. Dit geldt tevens bij bedrijfsbeëindiging en/of verkoop van het onroerend goed.


Wijzigen:
Wanneer een gast een overeenkomst wil wijzigen kan dat mogelijk zijn tot 30 dagen voor aankomst. De boeking mag na wijziging niet goedkoper dan de oorspronkelijke boeking zijn. Voor deze wijzigingen kunnen wijzigingskosten worden berekend.


In de plaats stelling:
Indien de reservering geheel wordt overgedragen aan een derde, moet de boeker dit schriftelijk aangeven bij La ferme aux biches. Voor deze wijzigingen worden wijzigingskosten berekend. Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijn de betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen.