Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden La ferme aux biches en de blokhut


Wij heten U van harte welkom in onze B&B en vragen u op de hoogte te stellen van onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.


ALGEMEEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van La ferme aux biches bed & breakfast en de blokhut.
1.2 Met het aangaan van een reserveringsaanvraag of reservering gaat u als gast van La ferme aux biches bed & breakfast akkoord met de Algemene Voorwaarden.
1.3 Het minimum verblijf in La ferme aux biches bed & breakfast is één nacht, in de blokhut twee nachten.
1.4 Inchecken kan vanaf 16.00-21.00 uur, uitchecken kan van 8.00 tot10:00 uur. In overleg kan hiervan afgeweken worden.
1.5 Roken is binnenshuis en in de kamers niet toegestaan. Buiten is roken wel toegestaan echter i.v.m. brandgevaar en hygiëne alle rook afval in asbakken en goed doven voordat u het zicht erop kwijt bent.
1.6 Huisdieren zijn toegestaan in onderling overleg.
1.7 Gasten kunnen hun auto parkeren op privé parkeerterrein. Parkeren geschiedt altijd op eigen risico.
1.8 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
1.9 De eigenaren van La ferme aux biches kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of de huisregels of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.10 La ferme aux biches behoudt zich het recht om de voorwaarden en bepalingen te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u de website en faciliteiten van La ferme aux biches gebruikt.


TARIEVEN
2.1 De getoonde tarieven zijn per kamer, per nacht en inclusief ontbijt in de B&B. de blokhut is zonder ontbijt.
2.2 De getoonde tarieven zijn inclusief het gebruik van water, elektriciteit, (blokhut is exclusief electriciteit) en bad- & bedlinnen.
2.3 De getoonde tarieven zijn inclusief btw volgens het op dat moment geldende btw-tarief.
2.4 De getoonde tarieven zijn exclusief het gebruik van de honesty-bar en overige diensten aangeboden door La ferme aux biches.
2.5 De getoonde tarieven zijn exclusief de kosten van een annulering- en reisverzekering.
2.6 De getoonde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.


RESERVERING EN BEVESTIGING
3.1 Een reserveringsaanvraag of reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via bookingsites worden aangegaan.
3.3 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek en de door La ferme aux biches verzonden bevestiging, bent u gebonden de aanbetaling te voldoen. De reservering is pas definitief als u van ons een bevestiging hebt ontvangen en de aanbetaling is voldaan.


BETALING
4.1 De aanbetaling bedraagt 50% (voor andere boeking sites als onze eigen kunnen andere % gehanteerd worden) als de aanbetaling binnen is is de reservering definifief. De restantbetaling en de waarborg van 500€ dient uiterlijk 4 weken voor aankomst te zijn voldaan.
4.2 Bij reservering binnen 4 weken voor aankomst, dient de totale verblijfssom en de waarborg van 500€ per omgaande te worden voldaan.
4.3 De aanbetaling en restantbetaling dient te worden overgemaakt naar IBAN: BE64 3631 2621 7652 onder vermelding van uw reserveringsnummer of offerte..
4.4 De waarborg wordt ten laatste 14 dagen na uw verblijf teruggestort en dit in overleg tussen de huurder en La ferme aux biches.
4.5 De overige kosten voor het gebruik van de honesty-bar, en dergelijke dient voor vertrek contant, afgerekend te worden. De prijzen kunt u vinden bij de honesty-bar. Bij verblijf in de blokhut is electriciteit inbegrepen. Echter sinds de buiten proportionele stijging van de elektriciteit betaald u wel het verschil tussen de prijs van 2021 en 2022, zijnde momenteel: 0,24€/kwh.


ANNULERING
5.1 Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd onder vermelding van u reserveringsnummer/offerte.
5.2 Indien de reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
Naast de verschuldigde reserverings- en andere kosten wordt het volgende gehanteerd:
• Bij annulering tot de 90ste dag voor aankomst: 15% van de huurprijs;
• Bij annulering vanaf de 90ste dag tot de 60ste dag voor aankomst: 50% van de huurprijs;
• Bij annulering vanaf de 60ste dag tot 31ste dag voor aankomst: 75% van de huurprijs;
• Bij annulering vanaf de 31ste dag tot 1dag voor Aankomst: 90% van de huurprijs;
• Bij annulering op de dag van aankomst of later: 100% van de huurprijs.
5.3 Bij een no show is de volledige verblijfssom verschuldigd.


OVERMACHT
6.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is La ferme aux biches gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de accommodatie kan worden gevergd. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om u op dat moment een nieuw onderkomen te verschaffen. Indien u daar geen gebruik van wilt maken worden de betaalde kosten naar u gecrediteerd.


AANSPRAKELIJKHEID
7.1 La ferme aux biches kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart La ferme aux biches tegen aanspraken dienaangaande. La ferme aux biches is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accommodatie. FLa ferme aux biches is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de gast.
7.2 La ferme aux biches kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de eigenaren
7.3 De aansprakelijkheid van de accommodatie is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van La ferme aux biches in het voorkomende geval zal uitkeren.
7.4 Het gebruik van hde hottub (blokhut) is op eigen risico. La ferme aux biches kan niet aansprakelijk worden gehouden voor lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen door het gebruik hiervan.


SCHADE
8.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de bed & breakfast/blokhut accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de accommodatie of de eigenaren gegeven redelijke gebruiksinstructies.
8.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan La ferme aux biches of de daarin aanwezige zaken of personen toegebrachte schade.
8.3 Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaren te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast te worden vergoed.
8.4 Bij verlies van sleutels worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast in rekening gebracht.


PRIVACY-VERKLARING zie site
9.1 CONTACT GEGEVENS
La ferme aux biches
Tim Vanhoutte
Alexander Franckstraat 30
2530 Boechout
Adres La ferme aux biches: Rue de Bièvre 50, 5575 Gedinne (Louette-Saint-Denis)
Adres Blokhut LFAB: Rue de Bièvre 36, 5575 Gedinne (Louette-Saint-Denis)


telefoon: +32473881901
website: www.lafermeauxbiches.be
etim@lafermeauxbiches


BTWnr: BE0541.505.270